Ekwiwalent lub odszkodowanie z tytułu niewykorzystanego urlopu SOKA- BAU

  • SOKAU BAU czyli Urlaubs- und Lohnausgleichkasse der Bauwirtschafts, zwana w skrócie SOKA-BAU to specjalna instytucja , która prowadzi osobiste konta z roszczeniami urlopowymi wszystkim pracownikom budowlanym na pracującym terenie Niemiec. Dzięki niej pracownicy budowlani mogą przenosić prawa urlopowe między poszczególnymi pracodawcami.
  • Podstawowym dokumentem na podstawie, którego można wnioskować o ekwiwalent lub odszkodowanie jest „Urlaubsnachweis” – wyciąg z konta pracownika. Dokument ten otrzymuje pracownik na początku roku z niemieckiej instytucji.
  • Za rok 2016 można składać wniosek o odszkodowanie z tytułu niewykorzystanego urlopu do dnia 31.12.2018. O odszkodowanie z tytuł niewykorzystanego urlopu można wnioskować niezależnie od obecnie wykonywanego zawodu.
  • Za rok 2017 można składać wniosek o ekwiwalent do dnia 31.12.2018. O ekwiwalent można wnioskować jeśli gdy nie pracujesz już w branży budowlanej, jednocześnie nie możesz jednak pobierać bezrobotnego.