PISMO DO FINANZAMTU/ FAMILIENKASSE/ INNEGO URZĘDU / KONTAKT TELEFONOICZNY Z URZĘDAMI

Jeśli Twój wniosek dotyczący rozliczenia podatku z Austrii lub Niemiec lub przyznania zasiłku nie został pozytywnie rozpatrzony lub nie otrzymałeś informacji zwrotnej z zagranicznego urzędu, możemy pomóc Ci w rozwiązaniu problematycznej sytuacji. Interweniujemy w zagranicznych urzędach, dzięki temu przyspieszamy pracę urzędników co w efekcie prowadzi do pozytywnego zakończenia danej sprawy. Po przeanalizowaniu danej sytuacji staramy się pomoc naszym Klientom w uzyskaniu odpowiedzi bądź wyjaśnień z niemieckich instytucji i urzędów