Próba odzyskania karty podatkowej

  • jeśli nie posiadasz karty podatkowej , a chcesz odzyskać podatek za dany rok podatkowy dzięki naszej dodatkowej usłudze masz taka możliwość.
  • za naszym pośrednictwem wysyłamy do niemieckiego urzędu stosowny wniosek z prośbą o wydanie danych z karty podatkowej za dany rok.
  • w odpowiedzi na wniosek otrzymasz na swój adres korespondencyjny dokument z niemieckiego urzędu wykazujący Twój dochód wraz z odprowadzonym podatkiem.
  • na podstawie tego dokumentu możemy składać deklaracje podatkową

uwaga! może się zdarzyć, że urząd nie będzie w posiadaniu potrzebnych danych np. pracodawca nie przesłał danych do urzędu bądź urząd odrzuci nasz wniosek.