Rozliczenie podatku z Austrii

  • jeśli legalnie pracowałeś w Austrii, możesz otrzymać zwrot podatku.
  • zwrot podatku z Austrii uzależniony jest od długości pobytu za granicą, ilości przepracowanych dni i wysokość wynagrodzenia. Aby zweryfikować czy złożenie deklaracji jest korzystne, przed każdym przekazaniem dokumentacji do austriackiego urzędu skarbowego nasi eksperci bezpłatnie szacują wysokość zwrotu jaki możemy uzyskać.
  • podstawą do uzyskania zwrotu jest karta podatkowa lohnzettel, którą wystawia pracodawca do końca lutego każdego roku.
  • w Austrii rozliczenie wspólne z współmałżonkiem nie jest możliwe
  • deklaracje podatkową można złożyć do 5 lat wstecz, jednak jeśli masz obowiązek złożenia deklaracji należy ją złożyć do 30 kwietnia
  • nie każdy ma obowiązek rozliczenia się w niemieckim urzędzie. Jeśli pracowałeś w Austrii mniej niż 6 miesięcy, a Twoje austriackie dochody z danego roku stanowią mniej niż 90% wszystkich dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym nie masz obowiązku rozliczenia się.
  • jeśli otrzymałeś wezwanie do rozliczenia się w austriackim urzędzie musisz obowiązkowo złożyć deklaracje podatkową, dzięki temu unikniesz przykrych konsekwencji!
  • przy odliczeniu dojazdów do Polski i mieszkania w Austrii należy dostarczyć: dowody opłat za mieszkanie „miete”, lub potrącenie z wypłat za mieszkanie od pracodawcy „abrechnung”, rachunki za noclegi w hotelach, itp., przelewy bankowe czynszu, zaświadczenie od wynajmującego o poniesionych kosztach, kopie faktur i paragonów za paliwo wraz z kopią dowodu osobistego, potwierdzenia stanu licznika ze e stacji diagnostycznej, kopie rachunków potwierdzających naprawy samochodu , aktualne poświadczenie zameldowania w Polsce
  • ulga podatkowa na dziecko/dzieci jest uwzględniania w rozliczeniu tylko w przypadku, gdy jest pobierany w Austrii zasiłek rodzinny